Deelnemers aan de 3e editie van de Skipr Care & Cure Cycle Challenge (Skip4C) op 7 september fietsen dit jaar geld bijeen voor twee goede doelen. Het eerste is een virtuele fietsvoorziening voor bewoners van ouderenzorginstellingen Warande. Het tweede is een aangepaste speelplaats waarin jonge Siza-cliënten samen kunnen spelen met kinderen uit de aanliggende woonwijk.

Als gevolg van lichamelijke en geestelijke beperkingen kunnen ouderen in een zorginstelling vaak niet meer naar buiten om te bewegen. Om ze die mogelijkheid toch te geven, heeft Warande in Zeist op de locatie Heerewegen drie fietsen staan, die gekoppeld zijn aan virtuele fietsroutes. Een deel van de sponsorbijdrage die deelnemers van de  Skipr4C bijeenbrengen gaat dit jaar naar het verbeteren van deze fietsen door ze draadloos te maken en de routes uit te breiden.

Interactie

Als aanbieder van gehandicaptenzorg weet Siza dat buiten spelen voor ieder kind gezond, leuk en belangrijk is, of het nu om kinderen gaat die een lichte verstandelijk beperkt (LVB) hebben, dan wel een ernstige meervoudige beperking (EMB).  “Het is onze droom om een nieuwe veilige speelplaats te realiseren waarin onze kinderen met de kinderen uit de wijk Schaarsbergen samen kunnen spelen en ontdekken”, aldus de initiatiefnemers. “De interactie onder elkaar en het in contact komen met kinderen uit de wijk is belangrijk om te integreren in de samenleving. Hoe mooi is dat als je daarmee begint door samen te spelen. Door een aangepaste speelplaats met spelmateriaal dat geschikt is voor onze kinderen kunnen zij zich op eigen wijze ontwikkelen met de unieke vaardigheden waarover zij beschikken.”

De aangepaste speeltuin moet daarom  een uitnodigende plek worden waar alle jonge bezoekers kunnen ontdekken, voelen, luisteren en zelf aan de slag gaan, maar ook ruimte biedt voor rust. In totaal is voor de nieuwe voorziening een bedrag van 135 duizend euro nodig. De teller staat momenteel op 80 duizend euro.